13/17
Tutti in fila per "100 MILIONI DI BRACCIATE"